НОВИ СРБЉАК - НÓВЫЙ СÉРБЛЯКЪ

 

СРБЉАК - СÉРБЛЯКЪ

 

р. бр.

Изворник:

 

СРБЉАК * ΣΕΡΒΙΑΚΟΝ * ANTOLOGION SERBORUM SANCTORUM

Издање:

СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Београд, 1986. године.

стр.

page

језик

language

Скен

Scan

ОЦР текст

OCR text

Гражд. фонт

Gražd. font

 

Из других извора

Нови Србљак

New Serblyak

Ортлиб

Orthlib

Зеленые минеи

Green Menaions

Осанна

Osanna

0.

НАСЛОВНА И САДРЖАЈ

Title Page, Publication Data and Table of Contents

1

срб

download

download

-

-

-

-

1.

СЕПТЕМБАР 3. СВT. ЈОАНИКИЈЕ, I ПАТРИЈАРХ СРБСКИ

September 3. Saint Ioannikios, First Patriarch of Serbia

5

цсл

download

download

-

-

-

-

2.

СЕПТЕМБАР 15. СВT. ЈОСИФ НОВИ, МИТРОПОЛИТ ТЕМИШВАРСКИ

September 15. Saint Joseph the New, Metropolitan of Timisoara

16

срб

download

download

-

-

-

-

3.

СЕПТЕМБАР 24. ПРЕП. СИМОН (БИВШИ КРАЉ СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ)

September 24. Venerable Simon, in the world Stephen, First-Crowned King of Serbia

26

цсл

download

-

-

-

-

4.

ОКТОБАР 4. СВ. КНЕЗ СТЕФАН ШТИЉАНОВИЋ

October 4. The Holy Great-Prince Stephan Shtilyanovich

40

цсл

download

-

-

ЗМ

-

5.

ОКТОБАР 9. СВ. СТЕФАН БРАНКОВИЋ (СЛЕПИ), ДЕСПОТ СРБСКИ

October 9. Saint Stephan Brankovich, Despot of Serbia

55

цсл

download

-

-

ЗМ

-

-

6.

ОКТОБАР 13. СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ЗЛАТА МЕГЛЕНСКА

October 13. The holy Great-Martyr Zlata of Meglin

69

цсл

download

-

-

-

-

7.

ОКТОБАР 18. СВT. ПЕТАР I [ПЕТРОВИЋ-ЊЕГОШ], МИТРОПОЛИТ ЦЕТИЊСКИ

October 18. Saint Peter I [Petrovich-Nyegosh], Metropolitan of Cetinye

79

цсл

download

download

-

-

-

8.

ОКТОБАР 19. ПРЕП. ПРОХОР ПЧИЊСКИ (стр. 1-24)

October 19. Venerable Prochor of Pchinya (pg. 1-24)

90

цсл

срб

download

download

-

-

-

-

9.

ОКТОБАР 21. ПРЕП. ВИСАРИОН САРАЈ

October 21. Venerable Bessarion Saray

104

срб

download

download

-

-

-

-

10.

ОКТОБАР 28. СВT. АРСЕНИЈЕ, II АРХИЕП. СРБСКИ

October 28. Saint Arsenios, II Archbishop of Srebia

112

цсл

download

download

ЗМ

-

11.

ОКТОБАР 30 [МАРТ 12(22)]. ПРЕП. ТЕOКТИСТ (БИВШИ КРАЉ СРБСКИ ДРАГУТИН)

October 30 [March 12(22)]. Venerable Theoktist, in the world Stephan Dragutin, King of Serbia

122

цсл

download

download

-

ЗМ

-

12.

ОКТОБАР 30. СВ. СТЕФАН МИЛУТИН, КРАЉ СРБСКИ

October 30. Saint Stephan Milutin, King of Serbia

130

цсл

download

-

-

ЗМ

-

-

13.

НОВЕМБАР 11. СВ. МУЧ. СТЕФАН ДЕЧАНСКИ, КРАЉ СРБСКИ

November 11. Holy Great-Martyr Stephan of Dechani, King of Serbia

142

цсл

download

-

ЗМ

14.

ДЕЦЕМБАР 2. СВ. ЦАР УРОШ V

 December 2. The Holy (Martyr,) Tsar Urosh V

154

цсл

download

-

ЗМ

-

15.

ДЕЦЕМБАР 2. ПРЕП. ЈОАНИКИЈЕ ДЕВИЧКИ

December 2. Venerable Ioannikios of Devich

164

цсл

download

download

ЗМ

-

16.

ДЕЦЕМБАР 10. СВ. ЈОВАН БРАНКОВИЋ, ДЕСПОТ СРБСКИ

December 10. Saint John Brankovich, Despot of Serbia

174

цсл

download

-

ЗМ

-

17.

ДЕЦЕМБАР 13. СВT. СВЕШТЕНОМУЧ. ГАВРИЛО (РАЈИЋ), ПАТРИЈАРХ СРБСКИ

December 13. Saint Hiero-Martyr Gabriel (Rayich), Patriarch of Serbia

192

цсл

download

download

-

-

18.

ДЕЦЕМБАР 17. ПРЕП. НОВОМУЧ. СРБСКИ: ИГУМАН ПАЈСИЈЕ И ЂАКОН АВАКУМ, И ДРУГИ С ЊИМА, ПОСТРАДАЛИ У БЕОГРАДУ 1814. ГОДИНЕ

December 17. Venerable - New Martyrs abbot Paisie and deacon Avakum, and the others with them, suffered in Belgrade in 1814.

201

цсл

download

download

-

-

19.

ДЕЦЕМБАР 20. СВT. ДАНИЛО II, АРХИЕП. СРБСКИ

December 20. Saint Daniel II, Archbishop of Serbia

211

цсл

download

download

ЗМ

-

20.

ДЕЦЕМБАР 26. ПРЕП. НИКОДИМ ТИСМАНСКИ

December 26. Venerable Nikodim of Tismana

223

срб

download

download

-

-

-

-

21.

ЈАНУАР 4. СВT. ЕВСТАТИЈЕ, АРХИЕП. СРБСКИ

January 4. Saint Eustathius, Archbishop of Serbia

233

цсл

download

-

ЗМ

-

22.

ЈАНУАР 14. СВT. САВА, I АРХИЕП. СРБСКИ

January 14. Saint Sava, I Archbishop of Serbia

240

цсл

download

download

ЗМ

-

23.

ЈАНУАР 15. ПРЕП. ГАВРИЛО ЛЕСНОВСКИ

January 15. Venerable Gabriel of Lesnovo

260

цсл

download

download

-

-

24.

ЈАНУАР 16. ПРЕП. РОМИЛО РАВАНИЧКИ

January 16. Venerable Romilo of Ravavanitsa

270

цсл

download

-

-

-

25.

ЈАНУАР 18. СВT. МАКСИМ БРАНКОВИЋ, АРХИЕП. ВЛАХО-ЗАПЛАНИНСКИ (ДЕСПОТ ЂОРЂЕ)

January 18. Saint Maxim, Archbishop of Walachia

280

цсл

download

-

ЗМ

-

26.

ФЕБРУАР 8. СВT. САВА II, АРХИЕП. СРБСКИ

February 8. Saint Sava II, Archbishop of Serbia

290

цсл

download

-

ЗМ

-

27.

ФЕБРУАР 11. СВ. МУЧ. ЂОРЂЕ КРАТОВАЦ (три варијанте)

February 11. Saint George of Kratovo, New Martyr of Sofia

302

цсл

срб

download

download

-

-

28.

ФЕБРУАР 13. ПРЕП. СИМЕОН МИРОТОЧИВИ (ВЕЛИКИ ЖУПАН СТЕВАН НЕМАЊА)

February 13. Venerable Simeon the Myrrh-Streaming, in the world Stephan Nemanya, great zhupan of Serbia

310

цсл

download

-

ЗМ

-

-

29.

АПРИЛ 20. ПРЕП. ЈОАСАФ МЕТЕОРИТ

April 20. Venerable Joasaph of Meteors

328

цсл

download

download

-

ЗМ

-

30.

АПРИЛ 24. СВT. САВА БРАНКОВИЋ, МИТРОПОЛИТ ЕРДЕЉСКИ

April 24. Saint Sava Brankovich, Metropolitan of Ardeal

337

срб

download

download

-

-

-

-

31.

АПРИЛ 29. СВT. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ, МИТРОПОЛИТ ЗАХУМСКИ

April 29. Saint Basil of Ostrog, Metropolitan of Zahum and Hertzegovina

344

цсл

download

-

-

ЗМ

-

32.

МАЈ 6. ПРЕНОС МОШТИЈУ СВT. САВЕ, I АРХИЕП. СРБСКОГА

May 6. Translation of the Relics of Saint Sava, I Archbishop of Serbia

356

срб

download

download

-

-

33.

МАЈ 12. СВT. НИКОДИМ, АРХИЕП. СРБСКИ

May 12. Saint Nikodim, Archbishop of Serbia

369

цсл

download

-

-

ЗМ

-

34.

МАЈ 20. ПРЕП. СТЕФАН ПИПЕРСКИ

May 20. Venerable Stephan of Piperi

378

цсл

download

download

-

-

-

35.

МАЈ 22. СВ. ЈОВАН ВЛАДИМИР, КРАЉ СРБСКИ

May 22. Saint John Vladimir, Serbian king

388

цсл

download

-

-

ЗМ

-

36.

ЈУНИ 5. ПРЕП. ПЕТАР КОРИШКИ (стр. 42-55)

June 5. Venerable Peter of Korisha (pg. 42-55)

399

цсл

download

download

-

-

37.

ЈУНИ 15. СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИК КНЕЗ ЛАЗАР

June 15. Holy Great-Martyr Great Prince Lazar

408

цсл

download

-

-

ЗМ

-

38.

ЈУНИ 15. СЛУЖБА СРБСКИМ СВ. МУЧЕНИЦИМА ПОСТРАДАЛИМ ОД ВРЕМЕНА СВ.КНЕЗА ЛАЗАРА ДО ДАНАС

June 15. Synaxis of the holy Serbian Martyrs who suffered from the time of Great Prince Lazar until today

423

срб

download

download

-

-

-

-

39.

ЈУНИ 16. СВT. ЈЕФРЕМ, ПАТРИЈАРХ СРБСКИ

June 16. Saint Ephrem, Patriarch of Serbia

430

цсл

download

-

-

ЗМ

-

-

40.

ЈУНИ 21. ПРЕП. АНАСТАСИЈА, МАЈКА СВ.САВЕ

June 21. Venerable Anastasia, Mother of Saint Sava

439

цсл

download

-

-

ЗМ

-

41.

ЈУЛИ 19. СВ.СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ, ДЕСПОТ СРБСКИ (стр. 1-20)

July 19. Saint Stephan Lazarevich, Despot of Serbia (pg. 1-20)

449

цсл

download

download

-

ЗМ

 

-

42.

ЈУЛИ 19. ПРЕП. ЈЕВГЕНИЈА-ЈЕФРОСИНИЈА (БИВША ЦАРИЦА СРБСКА МИЛИЦА)

July 19. Venerable Eugenia-Euphrosinia,  in the world Queen Militsa

460

цсл

download

download

-

-

-

-

43.

ЈУЛИ 30. ПРЕП. АНГЕЛИНА БРАНКОВИЋ, ДЕСПОТИЦА СРБСКА

July 30. Venerable Angelina Brankovich, Despotess of Serbia

469

цсл

download

-

-

ЗМ

-

-

44.

АВГУСТ 16. ПРЕП. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ

August 16. Venerable Joachim of Osogovo

480

цсл

download

-

-

ЗМ

-

45.

АВГУСТ 16. ПРЕП. РОМАН ЂУНИСКИ

August 16. Venerable Roman of Diunis

493

цсл

download

-

-

-

-

46.

АВГУСТ 16. ПРЕП. РАФАИЛО БАНАТСКИ (ПРЕМЕШТА СЕ НА 17. АВГУСТ)

August 16. Venerable Raphael of Banat (moved to a 17. August)

503

цсл

download

-

-

-

-

47.

АВГУСТ 30. САБОР СРБСКИХ ПРОСВЕТИТЕЉА И УЧИТЕЉА (ПРЕМЕШТА СЕ НА ДРУГУ НЕДЕЉУ СЕПТЕМБРА, ПО НОВОМ КАЛЕНДАРУ)

August 30. Synaxis of the Enlighteners and Teachers of Serbia (moved to a 2nd Sunday of September, by the new calendar)

511

цсл

download

-

-

ЗМ

-

-

Разна издања „Србљака:

1.

Римнички "Србљак" (1761.)

Serblyak of Rimnik (1761.)

562

цсл

download

-

-

-

-

-

2.

Московски (Венецијански) "Србљак" (1765.)

Serblyak of Moskow (1765.)

403

цсл

download

-

-

-

-

-

3.

"Србљак" митрополита Михаила (Јовановића), Београд 1861.

Serblyak of metropolitan Michael (Yovanovitch), Belgrade 1861.

406

цсл

download

-

-

-

-

-

4.

"СРБЉАК" (Београд 1986.)

"Sеrblyak" (Belgrade 1986.)

523

цсл/

срб

download

-

-

-

-

-

5.

"СРБЉАК" књ. 1 и 2 (Дабар, Добрунска Ријека 2018.)

"Sеrblyak" book 1-st and 2-nd (Dabar, River of Dobrun 2018.)

730 + 770

цсл/

срб

download

-

-

-

-

-

6.

Србљак (ноте) - прота Бранко Цвејић, (Београд 1970.)

Srbljak (musical notes) - prota Branko Cvejich (Belgrade 1970.)

246

-

download

-

-

-

-

-

 

 О нама | Мапа сајта  | КонтактНОВИ СРБЉАК © 2006.